Πρώιμη Παρέμβαση

Πρώιμη Παρέμβαση

Τι είναι η πρώιμη παρέμβση

Η πρώιμη παρέμβαση αφορά βρέφη και νήπια ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών που παρουσιάζουν μια καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Αφορά τα βρέφη/νήπια που φαίνεται να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους πιο αργά σε σχέση με τα αναπτυξιακά ορόσημα της ηλικίας τους. Η σπουδαιότητα της πρώιμης παρέμβασης έχει αποδειχθεί, καθώς πολλές έρευνες επισημαίνουν ότι το παιδί που θα μπει από νωρίς σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα θα είναι σε θέση να εισπράξει περισσότερα αναπτυξιακά οφέλη. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται από θεραπευτές διάφορων ειδικοτήτων (Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Ειδικό Παιδαγωγό κ.α.) διότι στοχεύει στη ολόπλευρη προσέγγιση του βρέφους/νηπίου. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού, εξελίσσονται τομείς ανάπτυξης που είναι απαραίτητοι για την καλή μαθησιακή ικανότητα του στο μέλλον.

Αυτοί οι τομείς σχετίζονται με

 • την κινητικότητα (λεπτή/ αδρή)
 • την γνωστική ανάπτυξη
 • την γλωσσική ικανότητα
 • την επικοινωνία
 • την έκφραση
 • την αντίληψη
 • την αισθητηριακή οργάνωση και
 • την συναισθηματική ωριμότητα του κάθε παιδιού

Στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης σημαντικό ρόλο κατέχουν και οι γονείς, καθώς τους παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες και στρατηγικές σχετικά με το πώς μπορούν να εξελίξουν τις δεξιότητες των παιδιών τους, μέσα από νέες δραστηριότητες στην καθημερινή τους ζωή.

Οι γονείς εκπαιδεύονται

 • να αντιλαμβάνονται καλύτερα τις ιδιαιτερότητες του παιδιού τους
 • τι είναι αυτό που το κινητοποιεί
 • πώς να αλληλεπιδρούν καλύτερα μαζί του
 • πως μπορούν να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους για να προάγουν και να εξελίξουν γενικότερα την επικοινωνία του

Στόχος του προγράμματος είναι το βρέφος/νήπιο να αναπτύξει το μέγιστο των δυνατοτήτων του σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς και να είναι έτοιμο να ενταχθεί χωρίς δυσκολία μετέπειτα στο εκπαιδευτικό-σχολικό σύστημα.