Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Ποιός είναι ο στόχος των ομάδων

Η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί φυσική ανάγκη κάθε υγιούς ατόμου. Κοινωνική αλληλεπίδραση σημαίνει αλληλεπιδρώ με την κοινωνία, δηλαδή με τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή. Για μια επιτυχημένη κοινωνική συνδιαλλαγή απαιτείται ένα σύνολο ικανοτήτων.

Θα πρέπει να μπορεί κανείς να

  • να δημιουργεί εύκολα φιλίες, γνωριμίες
  • να καλλιεργεί και να εξελίσσει τα συναισθήματά του αντιλαμβανόμενος τη θέση και τις προθέσεις του συνομιλητή του
  • να συμμετέχει και να ακούει προσεκτικά τους γύρω του
  • να διαπραγματεύεται
  • να χειρίζεται κατάλληλα τη γλώσσα
  • να συνεργάζεται ομαλά
  • να διαχειρίζεται - επιλύει κατάλληλα συγκρούσεις που πιθανώς να συμβαίνουν μέσα σε μια διαπροσωπική σχέση
  • να έχει υπομονή
  • να σέβεται και να κατανοεί την διαφορετικότητα (άλλος άνθρωπος, άλλη ηλικία, άλλο νοητικό δυναμικό, άλλος χαρακτήρας κ.ο.κ.)
  • α προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με το πλαίσιο της επικοινωνίας και την περίσταση στην οποία βρίσκεται ( σε ποιόν, πότε και πως μιλάμε, τι λέμε κ.α.)

Όλες οι παραπάνω δεξιότητες είναι ο στόχος των ομάδων κοινωνικοποίησης. Τα παιδιά μέσα σε μικρές ομάδες (2-4 ατόμων), ανάλογα με  το κοινωνικό, αναπτυξιακό, γνωστικό, ηλικιακό τους επίπεδο καθώς και τις ανάγκες του κάθε παιδιού, καλούνται να ενισχύσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Η ομάδα επιβλέπεται και συντονίζεται πάντα από ειδικό θεραπευτή.

Τα παιδιά μέσα από τις ομάδες εξελίσσουν την φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, την αίσθηση της συλλογικότητας και της συνεργασίας. Η ομάδα ενισχύει τη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική δράση του παιδιού εξελίσσοντας το σε έναν πιο ώριμο ενήλικα.

Ορισμένες από τις δραστηριότητες μέσα από τις οποίες τα παιδιά αναπτύσσονται κοινωνικά είναι το κουκλοθέατρο, κατασκευές, παιχνίδι ρόλων, εικαστικά, εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια κ.α.